torsdag 3 oktober 2013

Framtiden för frisinnad höger

Jag tänkte sammanfatta lite idéer som sprungit ur den mestadels internetbaserade rörelsen som går under namnen "The Dark Enlightenment" och "Neo-Reactionaries", blandat med en del egna tankar.

Mencius Moldbug använder termen "Katedralen"* för att beskriva det system som sätter agendan i det moderna samhället. Katedralen består utav universitet, media och NGOs. Lite grovhugget kan man säga att universitet och NGOs filtrerar information och sätter agendor, medan media sprider vidare världsbilden till massorna.

Katedralen möjliggör demokrati, eftersom den skapar ett sammanhållet "narrative", med ett fåtal viktiga "ödesfrågor" (samt därtill kopplade "valfrågor"). Dock perverterar demokratin katedralen genom den frikoppling mellan makt och ansvar som sker. Demokratin gör att folk generellt efterfrågar information som är så naivt optimistisk som möjligt; en snygg rationalisering till varför det inte är ens eget fel. Effekten är inte jättestor, men den har varit ständigt närvarande under en väldigt lång tid, vilket har lett till en långsam men stadig drift åt vänster.

Här vill jag peka ut en öppning:

Öppningen är internet, kort och gott. Genom att väldigt många får kontakt med varandra, behöver inte empirin från vardagslivet filtreras genom katedralen, vilket i slutändan kommer att leda till dess fall. Vi ser redan ett alternativ till MSM via siter som Flashback, så det som återstår är att skapa en motsvarighet till universetets-sfären inom humaniora. Dock är det nog mycket lättare sagt än gjort, vilket gör att vi snarare än en sammanhållen peer-rewiev-förståelse för omvärlden får en myriad av olika "narratives", beroende av hur folk filterar vad de läser. Det finns till och med tekniska mekanismer i exempelvis google som underlättar den här processen. Googla "filterbubblan".

Med andra ord: sekterism är framtiden**. Varför detta är positivt är för att det öppnar upp för seccesionism, lokalism i olika former, vilket i sin tur underminerar demokratins ansvarsfrihet. I mina ögon är ett "organiskt samhälle" ett samhälle med fungerande feedback-loopar för dåligt beteende, vilket i sin tur kräver att ansvar och makt (över sig själv såväl som andra) är intimt sammankopplat. Ju större "samhälle", desto fler möjligheter finns det att sammankoppla de två.

En invändning mot allt detta är att majoriteten av befolkningen inte kommer ansluta sig till någon politisk sekt bara sådär. Intresset är inte stor nog för att det skulle ha någon påverkan på valen och utan parlamentarisk påverkan kommer traditionalistiskt leverne att undermineras av en allt mer utspårad stat.

Därför vill jag även komma med ett förslag:

Agorism: Försöket att skapa en ekonomi utanför det statligt sanktionerade ramverket. Eftersom ekonomi är en nödvändighet för att en ha ett samhälle av någon typ, öppnar detta även upp för ett helt nytt samhälle. Detta samhället måste klara sig själv, vilket gynnar rationalitet, snarare än den typen av mysiga rationaliseringar som är kännetecknande för dagens offentliga diskussion. Dessutom skulle man kunna locka icke-ideologiska genom möjligheten att slippa skatter och reglering.

Här kommer den teknologiska utvecklingen till hjälp igen, genom kryptologi. Det är redan i nuläget fullt möjligt att upprätta affärsnätverk helt utan statlig insyn, så det som saknas är praktiken(med undantag för saker som SilkRoad). Det skulle visserligen ta en del tid och resurser att bygga upp, men för någon som frigjort sig från demokratiska illusioner bör det te sig som ett av de mer gångbara alternativen.*Namnet är inte bara ett resultat av att det nya systemet fyller samma plats i samhället som den gamla kyrkan, utan även att ideologin är något av ett destillat av kristendomens universialistiska och centralist-totalitära tendenser.

**Jack Donovans "The way of the future is the way of the gang" är en uppfriskande antifeministisk livsstils-version av detta. Hittar ingen bra onlinereferens till hela resonemanget, så ni får helt enkelt läsa boken.

Kan även rekommendera artikelserien 'The Dark Enlightenment' av Nick Land, där många viktiga koncept förklaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar