lördag 5 oktober 2013

Myror

Tidigare har jag ofta, för mig själv, jämfört den marxistiska världsbilden (löst definierad) med en värld där människor reduceras till myror. På senare tid har jag kommit på bättre tankar, då inte ens myror - hur simpla de än kan verka - har någon egentlig centralstyrning. Myr-kolonin en så kallad superorganism, som opererar enligt en spontan ordning, med distribuerad intelligens. Precis som människor, i våra bästa stunder.

Just eftersom de är såpass simpla rent biologiskt, blir de intressanta studieobjekt - man kan nästan förstå hur hela samhället fungerar. Annat är det med vår egen civilisation.

ANTS - Nature's Secret Power är en fantastisk dokumentär om myrors samhällen, som är väl värd den timme det tar att se den. Är man inte nöjd med 360p finns den säkerligen även på din lokala tracker, eller kanske rent av på någon streamingtjänst.


Som en produkt av vår tid drar förstås dokumentären paralleller till demokrati och stater, när det snarare handlar om marknadsmekanismer och familjer. Det senare är en punkt där myrornas superorganism skiljer sig ganska ordentligt från våran - då arbetsmyrorna delar minst 75% gener med varandra, till skillnad från mänskliga syskon som bara delar runt 50% gener (beroende på grad av inavel). Högre genetisk likhet ökar det evolutionära incitamentet till att offra sig för gruppen. Folket i den moderna civilisationens vagga har inte praktiserat inavel i någon särskild utsträckning sedan medeltiden, när den katolska kyrkan förbjöd det. Frågan är om den tiden är nog för att ha någon inverkan på vår instinktiva grupplojalitet, men det finns folk som tror att så är fallet

Nåja, jag tänkte avsluta med att länka till den bloggpost som väckte mitt intresse för just myror: FOFOA - Life in the Ant Farm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar