torsdag 10 oktober 2013

Allmän skolgång

Det här skrev jag ursprungligen som svar till någon som hade fått som läxa att ta reda på vad "människosyn" har för relation till "demokrati":
Människosynen är en trosbekännelse, som dina lärare har som jobb att få dig att upprepa med egna ord, för att på så sätt försäkra sig om att du internaliserat budskapet. I grunden för trosbekännelsen ligger dogmat om alla människors lika värde.
Det här är ett direkt arv från kristendomen, som numer poserar som sekulärt, dels eftersom det ger frihet från den djupare tradition som kyrkan för vidare, dels eftersom det lär elever att känna att vissa uppenbart falska idéer är moraliskt oantastliga. Eftersom det är så uppenbart falskt, blir det även ett bra verktyg för att sortera ut hädare, som vågar använda sin hjärna till att trotsa den sanna trosläran. Det goda samhället har nämligen inte plats för sådana.
Demokratin kräver nämligen en sammanhållen världsbild för att fungera. Om inte merparten av folket reagerar emotionellt på vissa förutbestämda ord, kan inte media kontrollera folks åsikter.
Obligatorisk skolgång och nationella skolplaner dök först upp i det Preussiska imperiet, som ett steg i enandet av de olika etniciteter som fanns under kejsarens styre. Den är en viktig del av vad som kommit att bli den moderna nationalstaten, där den suveräna makten ersatte gud, vilken med demokratin sedan ersattes med "folket". Självbilden av en "sekulär stat" är numera väldigt viktig, eftersom staten då får ensamrätt på vissa delar av folkets behov av "högre värden".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar