måndag 7 oktober 2013

Begreppet "rasism"

Definitionen av rasism är väldigt bred, även om man bortser från moderna koncept som "kulturell rasism". Det kan betyda allt ifrån man anser att det genomsnittliga genetiska skillnader mellan populationer som levt på olika ställen i världen, till att man helst skulle vilja döda alla som inte tillhör ens "ras".

Personligen skulle jag nog kunna sorteras in under den förstnämnda definitionen. Jag har sett mycket som tyder på att "raser" i genomsnitt har olika kroppsbyggnad,  hormonnivåer, matsmältning och (mest kontroversiellt) IQ. Det är inget jag tänker gräva ner mig i, eftersom det inte påverkar mina övriga åsikter speciellt mycket, men det gör att jag faller in under definitionen som rasist.

Innan vi går vidare måste vi göra en viktig distinktion: värdefrågor och faktafrågor.

Frågan om hur stora skillnader det är mellan raser (eller, till viss del, "om raser existerar") är en faktafråga. Svaret finns inbyggt i verkligheten så ifall man är intresserad är det bara att kolla. Ingen debatt kommer att förändra svaret, i alla fall så länge debatten inte handlar om att förändra en populations genetiska sammansättning.

Frågan om hur man bör behandla "andra raser" är en värdefråga. Beroende på hur man har byggt upp sitt värdesystem kan den vara beroende av diverse faktafrågor, men i slutändan måste frågan behandlas separat.

Begreppet rasism klumpar ihop dessa båda frågor. Det här har vissa personer, vi kan kalla dem "rashatare" för enkelheten skull, förstått hur de kan använda till sin fördel. Om de kan visa att "rasism" i faktafrågan är korrekt, kan de därigenom ge legitimitet åt rashatar-rasism. Här har vi ett exempel på just detta:

Länk till Flashbackinlägg

Ta gärna och släng ett öga på det hela. Vad vi ser är ett någorlunda stadigt case för att det finns urskiljbara raser och för att dessa har olika kognitiv förmåga. Man kan säkerligen argumentera emot, men då får man dels vara beredd på att gräva ner sig i vetenskapliga rapporter, dels vara beredd på möjligheten att man faktiskt har fel. Det här är en ren faktafråga.

Mot slutet av inlägget kommer det däremot ett annat argument. Man skulle kunna se det som en faktafråga, men eftersom handlar det om det värdeladdade begreppet folkmord finns det en inbyggd värdefråga. Skribenten argumenterar för att det enligt FN's definition sker ett "folkmord" på svenskar...

Jag misstänker att majoriteten här skulle hugga på faktafrågan, snarare än att argumentera emot användningen av FN's felkonstruerade definition. Eftersom jag inte tror det skulle gå särskilt bra, skulle "rasism" för en utomstående betraktare, ses som rättfärdigat. Sammanblandningen av koncepten gör att gör att faktafrågan automatiskt spiller över på värdefrågan.

Det ironiska är att "antirasisterna" själva har satt sig i den här sitsen, då de omfamnat ett så otydligt begrepp för sin egen vinning. Risken med användande av nedsättande epitet, är att de kan användas till att bli en sammanhållande styrka hos den grupp man försöker motverka. Jag har någon enstaka gång kallat mig själv rasist i diskussioner, mest för att markera att jag värderar faktamässig precision över majoritetens åsikt, men det gör samtidigt att jag placeras i samma fack som folk av Heladageniskogens typ. Det, i sin tur, för med sig att ifall jag presenterar ett snyggt argument speglar det positivt på dem i sinnet hos alla som ser rasism som ett meningsfullt begrepp, något jag inte är helt bekväm med.

Så, våga vara självkritiska och utmana eran begreppsvärld. Alla ord som får er att känna, får er samtidigt att sluta tänka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar