fredag 4 oktober 2013

Moral för Nihilister

Nihilism innebär att man inte tror på värden utanför människans sinne. Värden kommer av värderingar; en visdom som inte bara går emot religiöst tänkande, utan även ateistiska koncept som exempelvis den marxistiska arbetsvärdesteorin. Avsaknaden av platoniska ideal leder oss även till att all "moral" är subjektiv.

Här kommer vi till mången konservativs största fiende - värderelativism. Om moral är subjektiv, varför ens bry sig om vad som är rätt och fel? Om det känns bra måste det väl ändå vara rätt, för vilken annan mätsticka har vi? Och hur kan vi döma någon över huvud taget?

För att börja reda ut det här behövs två koncept. Det första är en distinktion mellan deskriptiv och preskriptiv moral. Med deskriptiv moral åsyftas en beskrivning av de moraliska instinkter människor känner, samt hur dessa manifesteras i mer konkreta åsikter. Den preskriptiva moralen, är vad vi själva tycker borde vara allmänt accepterade regler för hur vi människor handskas med varandra. Den andra distinktionen är en mellan olika planeringshorizonter, vilken är nödvändig för att undvika hedonism.

Så, värde är fundamentalt subjektivt, men även våra subjektiva upplevelser styrs av vår fysiska neurologi. Neurologi som vetenskap är visserligen väldigt outvecklat, men genom att studera psykologiska och ekonomiska fenomen kan man approximera hur vår moraliska intuition fungerar, samt vilken typ av leverne människor generellt mår bra av.

För att skapa en preskriptiv moral måste man sedan undersöka vilka typer av moraliska föreställningar som leder till vilka typer av samhällen. Här kommer även tidspreferensen in; eftersom ett beteendemönster kan verka positivt för våra dopaminreceptorer på kort sikt, men vara långsiktigt förödande. Alkoholism etc...Ja, ni förstår nog.

Mina egna försök att finna både deskriptiv och preskriptiv moral, är vad den här bloggen till stora delar kommer att handla om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar