tisdag 19 november 2013

Länkar

Jag har skapat en särskild sida för att samla och dela med mig av länkar jag tycker är relevanta för bloggen. Den innehåller både artiklar och diverse forskning och den kommer att uppdateras löpande allt eftersom jag hittar nya saker.

Länk här, och i menylisten där uppe

tisdag 12 november 2013

Testosteron och dess frånvaro

Så gott som alla känner till att testosteron hjälper byggandet av muskler. Vad färre känner till är dess psykologiska effekter, bortom det mytologiska "roid-rage".

Högre testosteronnivåer är kopplade till högre spatial förmågarisktagande, utilitarism, aggression och social dominans (Jag har inte läst studierna, då de kostar en del pengar, utan litar på att deras abstracts ger en rättvisande bild av resultaten)

Vidare tycks det minska folks tendens att lita på varandra, särskilt hos den naivare skaran. Däremot ökar det tendensen att behandla varandra "rättvist" i så kallade ultimatumspel. Den senare studien, som är utförd på kvinnor, visar även att högre testosteronvärde ökar tendensen att vägra acceptera erbjudanden som inte uppfattas som rättvisa, trotts att det innebär ett sämre resultat för sig själv som person.

Eftersom studien var en så kallad dubbelblind studie, kunde man även visa på att försökspersonerna trodde att testosteron skulle rak motsatt effekt mot vad det faktiskt hade, vilket påverkade deras beteende.

Figur tagen från denna artikel om studien

Ultimatumspelet är utformat för att mäta vår instinktiva känsla för rätt och fel. Ett exempel på ett liknande experiment är "the Wason Selection Task", som man själv kan testa variant en av här. Jag rekommenderar att du gör det innan du scrollar ner, då det ökar förståelsen för vad jag vill få fram (samt att jag inte kan länka direkt till texten i slutet av testet). Det innehåller bara 3 frågor, som går relativt fort att svara på.

Iustitia

Resultaten från hemsidan, för alla som gjort testet:

Question 1
Correct: 23%, Incorrect: 77%.
Question 2
Correct: 22%, Incorrect: 78%.
Question 3
Correct: 58%, Incorrect: 42%.
Total Results: 78383

Från förklaringstexten i slutet av testet:
The significant point about this test is that we are incredibly bad at it! Typically, some 75%-80% of people get the test wrong.(...)According to Leda Cosmides and John Tooby, the results of the Wason Selection Task demonstrate that the human mind has not evolved reasoning procedures that are specialised for detecting logical violations of conditional rules. Moreover, they claim that this is the case even when these rules deal with familiar content drawn from everyday life. 
However, they argue that the human mind has evolved to detect violations of conditional rules, when these violations involve cheating on a social exchange. (...)The third task you completed did have a cheating context. If Leda Cosmides and John Tooby are right, you should have found this task much easier than the first two. 
Resultatet tyder på att våra logiska förmågor främst har utvecklats för att hålla reda på sociala regler och villkor, för att motverka "fusk". Resultatet från ultimatumspelet tyder på att testosteron ökar vår vilja att upprätthålla dessa sociala regler och villkor.

Slutligen kan det även nämnas att testosteronbrist är kopplat till depression2


Dessa små faktapunkter är förstås intressanta för sig själva, men man kan även sätta dem i en vidare kontext. Då i kombination med att testosteronnivåer världen över tycks vara på nedgång:
The average levels of the male hormone dropped by 1 percent a year, Dr. Thomas Travison and colleagues from the New England Research Institutes in Watertown, Massachusetts, found. This means that, for example, a 65-year-old man in 2002 would have testosterone levels 15 percent lower than those of a 65-year-old in 1987
http://uk.reuters.com/article/2006/11/01/health-testosterone-levels-dc-idUKKIM16976320061101


Then in the summer of 2006, Travison attended an Endocrine Society meeting where another researcher, Antti Perheentupa M.D., Ph.D., from the University of Turku, in Finland, presented evidence of a similar decline. The Finnish results suggested the change was happening among younger men, too. A man born in 1970 had about 20 percent less testosterone at age 35 than a man of his father's generation at the same age.
(...)
Taking multiple medicines also tends to decrease testosterone, and a quarter of the Massachusetts test participants were practicing "polypharmacy"—taking six or more medicines at the same time. This was partly because the test group had aged. But in tandem with the obesity epidemic, participants also seemed to be experiencing an Rx epidemic. In 1988, 38 percent of the men were not taking regular medications. By 2003, not one man could make that claim. 
Still, obesity and polypharmacy together weren't enough to explain the loss of testosterone. Nor was the dramatic decline in smoking among participants, though quitting can sometimes cause a decrease in testosterone. To filter out these effects, Travison's group looked at a subsample of 500 nonsmokers who were neither obese nor taking a large number of drugs. And even these apparently healthy men displayed the same exaggerated decrease in testosterone.

Nästan precis samma sak sker alltså i både USA och Finland. Vad är oddsen för att det även sker i Sverige? Från MensHealth-artikeln får vi även:
Increasing numbers of boys are being born with genital abnormalities, including undescended testicles, and urethras that exit in odd places along the penis. In Denmark, 40 percent of young men have a subnormal sperm count, and the rate of testicular cancer is among the highest in the world. In the United States testicular cancer has recently become the most common malignancy among Caucasian men ages 15 to 35. Some researchers have grouped these developments together as "testicular dysgenesis syndrome," or TDS, with "dysgenesis" meaning abnormal development of the male organ.
I mina ögon kan man gott ta för givet att testosteronnivåerna sjunkit även här. Resultatet är att den manliga delen av befolkningen är mindre risktagande och mindre socialt dominant, med både minskad vilja och minskad förmåga att upprätthålla en konsekvensorienterad moral (till fördel för drömmande och poserande). Ovanpå det kan vi lägga depression och oförmåga att attrahera kvinnor, så har vi fångat några av samtidens problem i en enda molekyl.
.
17β-hydroxiandrost-4-en-3-on

Så, vad kan man göra åt det? Ärligt talat så är jag inte särskilt bevandrad inom medicin, men träning verkar vara ett uppenbart svar, då muskelmassa ökar medan kroppsfett tycks minska testosteron. Sen verkar det enligt denna artikel som att tävlingsmoment av olika slag ökar testosteronproduktionen, även ickefysiska sådana.

Från en studie på möss:
trans-Resveratrol (trans-3,4′,5-trihydroxystilbene) is a natural antioxidant that is widely consumed in the Mediterranean Diet in the form of peanuts, grapes, and wine. (...) Serum concentrations of gonadotrophins and testosterone were significantly higher in the resveratrol-treated group.

Flashbacktrådar om testosteronökning

Svar på varför nivåerna minskat?

Artiklar på samma ämne
http://www.staresattheworld.com/2013/10/an-epidemic-of-low-testosterone/
http://heartiste.wordpress.com/2013/08/23/generational-decline-in-testosterone-levels/

tisdag 5 november 2013

Nej till jämställdhet

Nobody is equal to anybody. Even the same man is not equal to himself on different days.
-    Thomas Sowell

En liten uppmaning till alla som tycker att feminismen inte följer sin egen logik.

Begreppet jämställdhet är fullständigt meningslöst, eftersom det dels är fantastiskt luddigt, dels förmodligen är omöjlig i de flesta definitioner man lyckas konkretisera. Beroende på hur man mäter så finns det alltid mer att göra, vilket innebär att diskursen snarare handlar om att samla politiskt momentum än någon slags logisk-empiriskt sanningssökande*. Genom att kräva mer jämställdhet av feminister ger ni dem bara mer glöd i sin eviga kamp mot verkligheten.

Nedan vill jag kort visa hur "jämställdhet" är 1) omöjligt, 2) skadligt för relationerna mellan könen och 3) dumt att yttra ens i retoriska syften.

Om vi börjar med den första punkten så kan vi ju först och främst notera att "allas lika värde" är omöjligt, då värde kommer av subjektiva värderingar. Visst skulle du kunna påstå att du värderar alla människor på jorden lika mycket, men då skulle du ljuga. Fast "jämställdhet" verkar ju främst handla om utfall i den verkliga världen, oavsett om man åsyftar juridiska-, ekonomiska eller andra typer av utfall. Kan man hitta något vettigt där?

Exempel: Löner
Män tjänar i snitt mer än kvinnor. Kontrollerar man för en rad faktorer minskar skillnaden, men den försvinner inte helt. Det beror på att alla anledningar till att en arbetsgivare är villig att betala ut lön inte går att definiera nog rigoröst. För att få fullständig jämställdhet på det här fältet skulle man behöva instifta ett statligt löneprogram med tydligt definierade kriterier för alla lönenivåer i alla yrken. Det här är säkerligen ett drömscenario för vissa autister, men för majoriteten av befolkningen skulle det nog vara ett jävla aber.

Exempel: Straff
Lagen är i stor utsträckning könsneutral. Trotts detta får kvinnor i snitt lägre straff än män för samma brott. Det här beror på att folk i gement har en genetiskt inprogrammerad drift att vara mer beskyddande mot kvinnor. För att få utfallet jämställt skulle man därför behöva göra lagen ojämställd.

Exempel: Vårdnad av barn
Barn är beroende av moder i början av sina liv. Därför har kvinnan en klar fördel i vårdnadstvister. Ska man ha "rättvisa" här måste man ha ett stat som lägger sig i en väldans mycket mer av folks privatliv.

Den enda vinnaren i det här spelet är den ständigt expanderande staten.

När det kommer till den andra punkten, bygger den mycket på observationer från Flashbacks feministforum, som är hyfsat mansdominerat, och diverse "manosphere" och "mansrätssaktivistiska"(MRA/MRM) bloggar. Det som slår en där, är att mycket kvinnoförakt verkar uppstå av att män får det inbankat att kvinnor är precis som dem, för att sedan upptäcka att kvinnor inte lyckas leva upp till deras manliga ideal. Med detta syftar jag på de speciella roller som män kommit att fylla i vår evolutionära historia; egenskaper vi därför värderar hos män. Muskelstyrka är väl det som först kommer upp i tanken, vilket de flesta lärt sig att ignorera, då det är en såpass uppenbar skillnad. Värre är det med de subtila egenheter som kommer med våra instinkter.

Kvinnor har historiskt varit mer beroende av gruppen för att klara sig. Det leder till att de uppvisar en högre grad av konformism, men även att de generellt är bättre på att ta hand om folk. Män är i högre grad utbytbara, vilket ger högre risktagande och högre självständigt tänkande.

Män har även en slags heder som går ut på att inte visa sig svag. Att visa sig svag är att öppna för attacker från utomstående, så vi föraktar instinktivt svaghet i både oss själva och i andra män. En man som behöver hjälp är gruppen till last, samtidigt som det inte finns någon garanti för att han kommer visa sig värdefull i ett senare skede. Kvinnor kommer å andra sidan alltid att behövas, på grund av att de för gruppens gener vidare, så ifall de visar upp sina svagheter är det bara positivt. Därför väcker kvinnor våra beskyddarinstinkter, då varje kvinna varit såpass viktig för gruppens fortlevnad.

Män som tagit det här med jämställdhet lite för seriöst, är oförstående för dessa mekanismer, och tycker det är "orättvist" att kvinnor inte behöver bevisa sitt värde i samma utsträckning.

("Som om att föda barn inte är en prestation". Förmodligen verkar även en liknande dynamik för att skapa en del förakt mot män, men jag har inte beblandat mig nog med feminister för att kunna uttala mig med samma säkerhet här)

Så kommer vi fram till den tredje punkten; varför användande av begreppet jämställdhet är dumt ur en rent retorisk synvinkel:

Jag har tidigare nämnt sekulära trosbekännelser. Det här är definitivt ett sådant fall. Då ordet jämställdhet inte har särskilt väldefinierat innehåll, är dess huvudsakliga syfte snarare att signalera grupptillhörighet**. I det här fallet feministisk grupptillhörighet. Genom att använda ordet signalerar du att du vill tillhöra gruppidentiteten "feminister" (eller den bredare gruppen "rättrogna människor som följer utbildningsväsendets gospel"); en sublimt kommunicerad längtan att bli accepterad in i gemenskapen. Det i sin tur implicerar att det är feminister som representerar den normala, sunda och balanserade samhällssynen, vilka har makten att godkänna eller avfärda dig. Utgångspunkten blir att det är du som ska bevisa att du är värdig. Inte bevisa dina påståenden, utan snarare bevisa att du är lojal och inte hyser några orena tankar i smyg.

Vidare så förstärker användandet av ett ord som referens till "det goda", hur folk uppfattar ordet: Varje gång du bedyrar att du är för jämställdhet, förstärks makten ordet har över åhörarnas sinnen. Nästa gång det nämns, kommer det förmodligen inte från din mun.

*Byggandet av momentum är förvisso huvudmålet för alla politiska debatter, men på den här bloggen sysslar vi främst med att lägga solida grunder, fria från memetiskt skräp.
**Obligatorisk läsning