onsdag 16 oktober 2013

Varför pengar?

Det finns onekligen många som undrar vad pengar ska vara bra för över huvud taget. Jag gav en ganska abstrakt förklaring till pengars funktion och syfte i posten 'Vad är pengar?', men en allt för abstrakt förklaring ger ingen konkret uppfattning om ett fenomens magnitud. För att ge en djupare förståelse, tänkte jag tipsa om två texter som fick mig att förstå hur viktigt pengar är:

Franciscos Money Speech förekommer i romanen Atlas Shrugged av Ayn Rand, utgiven år 1957.  Det hela är en monolog som industrialist-arvingen Francisco d'Anconia håller framför ett gäng bortklemade societets-människor (vars psykologi beskrivs väldigt bra här), som slänger sig med plattityder om att "pengar är roten till allt ont".

Det inledande stycket sätter tonen för resten av denna fantastiska skrift:
So you think that money is the root of all evil?” said Francisco d’Anconia. “Have you ever asked what is the root of money? Money is a tool of exchange, which can’t exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce. Is this what you consider evil?

I, Pencil är en essä skriven 1958 av Leonard E. Read. Den tar upp ett exempel på vad som måste till för att en blyertspenna ska tillverkas. Nyligen producerades även en kortfilm till minne av texten, som presenterar ungefär samma budskap:

Något jag lade märke till först nu är att de båda nästan är publicerade inom ramen för ett år, även om Atlas Shrugged tog över ett decennium från ide till färdigställande. 1959 bröt Vietnam-kriget ut, och under följande decennium föddes en del nya sätt att se på världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar