onsdag 16 oktober 2013

Vad är pengar?

Ja, vad syftar vi egentligen på när vi pratar om pengar? Det finns, framför allt bland de politiska extremerna på högerkanten, många starka åsikter om vad som är pengar och vad som inte är det. Själv har jag ägnat en hel del funderingar åt det hela och det här är väl mitt försök till att sammanfatta detta fascinerande ämne. Jag tänkte börja med grunderna, innan jag börjar undersöka hur pengar faktiskt fungerar idag.

Först och främst måste det nämnas att "pengar" är en egenskap vi tillskriver objekt, inte objekten i sig. Saker som en gång var pengar, kan förlora den egenskapen, medan saker som inte är pengar kan bli det.

Varför vi har pengar från första början är för att det underlättar handel. Varför vi har handel är framför allt på grund av att specialisering ger högre produktivitet. De flesta, särskilt i en specialiserad ekonomi, har saker de inte behöver och saknar saker de skulle vilja ha. Tänk att en person har vara A, som denne inte behöver, samtidigt som denne vill ha vara B. För att kunna utför handel, och få sitt behov tillfredsställt, måste denna person hitta någon som har ett överskott på B, och vill ha A.

Vidare kan vi anta att sannolikheten att en slumpvald person i vår hypotetiska ekonomi vill ha vara A är 20%, att samma sannolikhet gäller för att den slumpvalde skulle ha ett överskott på B, samt att dessa sannolikheter är oberoende av varandra. Sannolikheten att en slumpvald person skulle vilja utföra handel med vår försökskanin blir då 0,2*0,2=0,04, dvs 4%. Alltså måste vår försöksperson i snitt ta kontakt med 25 personer för att kunna handla.

Anta nu att det finns någon vara som alla i ekonomin har, men som alla vill ha mer av. Nu behöver försökspersonen bara leta upp någon som vill ha vara A, samt någon med överskott av vara B. Med 20% sannolikhet för båda blir det genomsnittliga antalet uppsökta personer 5+5=10. Alltså är den här ekonomin långt mycket mer effektiv.

Generellt skulle man kunna säga att sannolikheten för att hitta någon att handla med i ekonomin utan pengar beskrivs av P(A)*P(B)=P(AB), medan sannolikheten med pengar beskrivs av 1/P(A)+1/P(B)=1/P(AB), men i den verkliga världen är det inte alltid man kommer över ens om priset.

Vilket leder mig till en viktig punkt: Sakers värde är helt beroende av subjektiva värderingar. Jag tror inte detta kan poängteras nog, då det ofta verkar komma bort i den ekonomiska "vetenskapens" matematiska modeller. Så varför värderar folk pengar?

Svaret: Folk litar på att pengarna kommer att bevara deras köpkraft. Pengar agerar alltså som värdebevarare.

Men alla värdebevarare är inte pengar. Folk köper saker som konst och gamla bilar för att bevara sin köpkraft, men dessa blir inte pengar för den sakens skull. För att det ska blir pengar måste det bli ett allmänt accepterat bytesmedel.

Man kan skilja ut några egenskaper som krävts för att folk ska acceptera något som pengar. Framför allt måste det vara svårt att tillverka, så att den mängd som redan finns tillgänglig inte fluktuerar allt för mycket. Det ska även vara enkelt delbart, så att precis prissättning och mindre transaktioner blir möjliga.

Sen måste det även vara en fokuspunkt, dvs något som en tillräckligt människor ser som ett naturligt och uppenbart alternativ för rollen som pengar. Här kommer historiska och psykologiska förklaringar in, till varför vissa saker blir pengar medan andra inte blir det.

Förutom rollerna som värdebevarare och bytesmedel, så har pengar ytterligare en roll, nämligen den som prisreferens. Vi mäter värdet på allt annat i termer av pengar; hur mycket vi är beredda att betala, hur mycket andra vill betala osv. Prismekanismen är ett väldigt viktigt verktyg för de krafter som samordnar vår ekonomi, för utan den skulle planering bli omöjlig. Därför att det viktigt för samhället att pengars roll som prisreferens fungerar.

En sak som är viktig att peka ut är att pengar är en form av finansiell bubbla. Då folk värderar dem främst för vad de tror att de senare kan byta till sig, kommer deras pris med nödvändighet stiga över vad det hade varit om folk bara gått efter personligt bruksvärde.

I framtiden kommer jag nog göra ett försök till att förklara hur dagens penningsystem ser ut, men för att det ska bli begripligt måste man först förstå grunderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar