söndag 27 oktober 2013

Kulturell utveckling eller degeneration?

Med all vår tekniska utveckling blir det lätt anta att vi går en väldigt ljus framtid till mötes. Det hela är en del av den progressiva, linjära, historiesynen, där mänsklighetens historia har en tydlig riktning. Tillämpar man däremot en lite mer cyklisk historiesyn, ser man snabbt att mänskligheten har haft sina upp- och nedgångar. Civilisationer har sprungit upp, drivna av nya teknologier, för att sedan stagnera och slutligen förfalla. Utvecklingen i teknologi har stött på något hinder, en mystisk motkraft som tycks växa som en svans till teknologin, för att till slut överväldiga den.

En möjlig förklaring är att innevånarnas "moraliska karaktär" degenererar, men exakt hur skulle det i så fall gå till? Jag är ingen expert på historia, men jag tänkte visa på ett mönster som går att betrakta i dagens samhälle.

För att ni bättre ska förstå mönstret, tänkte jag först introducera ett koncept för att kategorisera olika evolutionära strategier, kallat r/K-selektion. Enkelt kan man förklara det som att r-selektion ger en hög mängd avkomma, samt liten investering i uppfostran, medan K-selektion är det omvända. r-selektion kännetecknas av opportunistisk fortplantning, större svängningar i populationens storlek, samt lägre social organisation, medan det omvända gäller för K-selektion. Generellt främjas r/selektion av instabila miljöer, där ingen hållbart strategi för att investera i avkomman har kunnat utvecklas.

r/K-dikotomin finns även hos människor, då vår fortplantningsstrategi kan variera beroende på omständigheter. Tack vare våra stora skallar och långsamma mognad krävs det en hel del investering i att skydda havande och ammande kvinnor, men för en man finns fortfarande en möjligheten att skaffa en väldans massa barn med olika kvinnor. Kvinnan står därför inför ett val: skaffa en man som kommer hjälpa till med skydd och resurser under barnens uppfostran, eller en man som kan ge henne väldigt attraktiva söner, vilka kommer sprida vidare hennes gener i en väldigt hög utsträckning, men som själv även har barn med andra kvinnor.

Så, hur är det här relevant för en eventuell "degeneration" av dagens samhälle? I nutid är den svarta befolkningen i USA ett väldigt intressant studieobjekt. Där är det mönster jag vill visa på lite längre gånget, så feedback-loopen blir tydligare:
 1. Uppmuntran av "självständiga kvinnor" + välfärdsstat
 2.  Kvinnor drar sig mot "toppskiktet" av män (rent attraktionsmässigt, då försörjningsförmåga spelar mindre roll)
 3.  Män fokuserar på att hamna i detta toppskikt istället för att bygga något långsiktigt (hyper-maskulinism á la gangsterkultur)
 4. Ungar tar efter, då de inte har några fäder att se upp till. Åter till punkt 2...
Eftersom det handlar om en feedback-loop, snarare än en enskild händelse, blir effekterna tydligare för varje generation. Nuläget beskrivs bra här.

Effekten av punkt 1 är delvis beroende av hur stor chans man har att skaffa en signifikant bättre materiellt väldstånd genom att jobba. Eftersom möjligheterna är mindre för svarta (oavsett om det handlar om biologi, kultur eller "strukturell rasism") , blir effekten av välfärdsstaten större hos denna grupp.

Punkt 2 är ett helt fält för sig själv, som jag förmodligen kommer utforska vidare. Vad jag kan säga just nu är att "dominans" tycks vara viktigare för mäns sexuella marknadsvärde än utseende, samt att kvinnor dras till män som andra kvinnor dras till. Det senare är inte enbart en effekt av att attraktivare män drar till sig fler kvinnor, utan bara själva vetskapen om att en man eftertraktas av andra kvinnor gör honom mer attraktiv.

Punkt 3 tycks vara en uppenbar effekt om man ser till vad svart kultur har utvecklats till. Dock kan graden av kausalitet inte bestämmas med exakthet, då det även finns andra orsaker.

Punkt 4 handlar om normalisering. Tabun för "slampighet" försvinner för den nya generationen, samtidigt som pojkars manliga förebilder i högre utsträckning finns utanför hemmet.

Man skulle kunna argumentera för att det är ett fenomenen som är väldigt specifikt för just svarta i USA, men den lösa polygamin tycks även breda ut sig i norden.
Utvecklingen går mot allt fler barnlösa män, anser hon efter att ha studerat SSB:s befolkningsstatistik från 2000. - En fjärdedel av alla 40-åriga norska män har inga egna barn. Barnlösheten ökar mycket mer än för kvinnor, säger Skrede och tillägger att andelen män som har barn med flera kvinnor ökat lika tydligt. År 2000 hade bara sju procent av de 60-åriga männen barn med flera kvinnor. Andelen bland 45-åriga män låg på tolv procent.
Att svenska män blir mer antisociala (punkt 3) på grund av den här skiftningen är knepigt att bevisa. Invandringen påverkar exempelvis inte bara statistiken, utan har även ett kulturellt inflytande. Dock skulle man kunna undersöka skolresultat, hur många som läser vidare (påverkas dock av vår galna utbildningspolitik), korruptionsgrad och liknande faktorer som kan visa huruvida vi män investerar i en gemensam framtid. En översikt, som delvis berör detta, är Bo Rothsteins artikel 'De som inte har, inte älskar och inte är'.

2 kommentarer:

 1. Intressant läsning! Något jag funderar över är dock vilken grund som finns för antagandet att detta är en "feedback-loop". Jag är inte heller någon historiker, men jag har uppfattningen att vi lever i en unikt individualistisk tidsålder, med möjlighet till och i vissa fall även (som du pekar på i inlägget) rentav subventionering av en historiskt oöverträffat egocentrisk livsstil. För mig verkar det som att, om civilisationers nedgång generellt beror på "degeneration", så borde denna aktuella degeneration av befolkningen vara den första i sitt slag.

  Kanske har jag missat något, men med den något ytliga bild jag har av civilisationens historia är att tidigare misslyckanden haft mer att göra med statsmakter, då människor i högre grad var direkta (snarare än indirekta, som idag) verktyg för att hjälpa makthavarna nå sina politiska mål, snarare än suveräna konsumenter i en marknadsekonomi. Således berodde tidigare civilisationers undergångar på hybris von oben, snarare än snedvridna incitament hos befolkningen.

  För mig verkar det som att vi, om detta senare visar sig vara just en feedback-loop, bara är inne på det första varvet i denna loop. Och eftersom vi inte vet det, skulle det inte lika gärna kunna vara en "bubbla"? Ett villkor för att kunna upprätta en modern välfärdsstat, likt den som intar en central roll i detta resonemang, är en förhållandevis fri marknadsekonomi med hög produktionskapacitet, något som endast funnits i några hundra år.

  SvaraRadera
 2. Googlade runt lite efter info om den romerska "sexualmarknaden". Hittade en artikel som pekar mot att det generellt var ganska frisläppt, men att det är svår att hitta tydliga trender från denna tid: http://fathom.lib.uchicago.edu/1/777777121908/

  Däremot blev konkubiner en legal institution runt skiftet till imperium: http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_in_ancient_Rome#Concubinage

  SvaraRadera