tisdag 12 november 2013

Testosteron och dess frånvaro

Så gott som alla känner till att testosteron hjälper byggandet av muskler. Vad färre känner till är dess psykologiska effekter, bortom det mytologiska "roid-rage".

Högre testosteronnivåer är kopplade till högre spatial förmågarisktagande, utilitarism, aggression och social dominans (Jag har inte läst studierna, då de kostar en del pengar, utan litar på att deras abstracts ger en rättvisande bild av resultaten)

Vidare tycks det minska folks tendens att lita på varandra, särskilt hos den naivare skaran. Däremot ökar det tendensen att behandla varandra "rättvist" i så kallade ultimatumspel. Den senare studien, som är utförd på kvinnor, visar även att högre testosteronvärde ökar tendensen att vägra acceptera erbjudanden som inte uppfattas som rättvisa, trotts att det innebär ett sämre resultat för sig själv som person.

Eftersom studien var en så kallad dubbelblind studie, kunde man även visa på att försökspersonerna trodde att testosteron skulle rak motsatt effekt mot vad det faktiskt hade, vilket påverkade deras beteende.

Figur tagen från denna artikel om studien

Ultimatumspelet är utformat för att mäta vår instinktiva känsla för rätt och fel. Ett exempel på ett liknande experiment är "the Wason Selection Task", som man själv kan testa variant en av här. Jag rekommenderar att du gör det innan du scrollar ner, då det ökar förståelsen för vad jag vill få fram (samt att jag inte kan länka direkt till texten i slutet av testet). Det innehåller bara 3 frågor, som går relativt fort att svara på.

Iustitia

Resultaten från hemsidan, för alla som gjort testet:

Question 1
Correct: 23%, Incorrect: 77%.
Question 2
Correct: 22%, Incorrect: 78%.
Question 3
Correct: 58%, Incorrect: 42%.
Total Results: 78383

Från förklaringstexten i slutet av testet:
The significant point about this test is that we are incredibly bad at it! Typically, some 75%-80% of people get the test wrong.(...)According to Leda Cosmides and John Tooby, the results of the Wason Selection Task demonstrate that the human mind has not evolved reasoning procedures that are specialised for detecting logical violations of conditional rules. Moreover, they claim that this is the case even when these rules deal with familiar content drawn from everyday life. 
However, they argue that the human mind has evolved to detect violations of conditional rules, when these violations involve cheating on a social exchange. (...)The third task you completed did have a cheating context. If Leda Cosmides and John Tooby are right, you should have found this task much easier than the first two. 
Resultatet tyder på att våra logiska förmågor främst har utvecklats för att hålla reda på sociala regler och villkor, för att motverka "fusk". Resultatet från ultimatumspelet tyder på att testosteron ökar vår vilja att upprätthålla dessa sociala regler och villkor.

Slutligen kan det även nämnas att testosteronbrist är kopplat till depression2


Dessa små faktapunkter är förstås intressanta för sig själva, men man kan även sätta dem i en vidare kontext. Då i kombination med att testosteronnivåer världen över tycks vara på nedgång:
The average levels of the male hormone dropped by 1 percent a year, Dr. Thomas Travison and colleagues from the New England Research Institutes in Watertown, Massachusetts, found. This means that, for example, a 65-year-old man in 2002 would have testosterone levels 15 percent lower than those of a 65-year-old in 1987
http://uk.reuters.com/article/2006/11/01/health-testosterone-levels-dc-idUKKIM16976320061101


Then in the summer of 2006, Travison attended an Endocrine Society meeting where another researcher, Antti Perheentupa M.D., Ph.D., from the University of Turku, in Finland, presented evidence of a similar decline. The Finnish results suggested the change was happening among younger men, too. A man born in 1970 had about 20 percent less testosterone at age 35 than a man of his father's generation at the same age.
(...)
Taking multiple medicines also tends to decrease testosterone, and a quarter of the Massachusetts test participants were practicing "polypharmacy"—taking six or more medicines at the same time. This was partly because the test group had aged. But in tandem with the obesity epidemic, participants also seemed to be experiencing an Rx epidemic. In 1988, 38 percent of the men were not taking regular medications. By 2003, not one man could make that claim. 
Still, obesity and polypharmacy together weren't enough to explain the loss of testosterone. Nor was the dramatic decline in smoking among participants, though quitting can sometimes cause a decrease in testosterone. To filter out these effects, Travison's group looked at a subsample of 500 nonsmokers who were neither obese nor taking a large number of drugs. And even these apparently healthy men displayed the same exaggerated decrease in testosterone.

Nästan precis samma sak sker alltså i både USA och Finland. Vad är oddsen för att det även sker i Sverige? Från MensHealth-artikeln får vi även:
Increasing numbers of boys are being born with genital abnormalities, including undescended testicles, and urethras that exit in odd places along the penis. In Denmark, 40 percent of young men have a subnormal sperm count, and the rate of testicular cancer is among the highest in the world. In the United States testicular cancer has recently become the most common malignancy among Caucasian men ages 15 to 35. Some researchers have grouped these developments together as "testicular dysgenesis syndrome," or TDS, with "dysgenesis" meaning abnormal development of the male organ.
I mina ögon kan man gott ta för givet att testosteronnivåerna sjunkit även här. Resultatet är att den manliga delen av befolkningen är mindre risktagande och mindre socialt dominant, med både minskad vilja och minskad förmåga att upprätthålla en konsekvensorienterad moral (till fördel för drömmande och poserande). Ovanpå det kan vi lägga depression och oförmåga att attrahera kvinnor, så har vi fångat några av samtidens problem i en enda molekyl.
.
17β-hydroxiandrost-4-en-3-on

Så, vad kan man göra åt det? Ärligt talat så är jag inte särskilt bevandrad inom medicin, men träning verkar vara ett uppenbart svar, då muskelmassa ökar medan kroppsfett tycks minska testosteron. Sen verkar det enligt denna artikel som att tävlingsmoment av olika slag ökar testosteronproduktionen, även ickefysiska sådana.

Från en studie på möss:
trans-Resveratrol (trans-3,4′,5-trihydroxystilbene) is a natural antioxidant that is widely consumed in the Mediterranean Diet in the form of peanuts, grapes, and wine. (...) Serum concentrations of gonadotrophins and testosterone were significantly higher in the resveratrol-treated group.

Flashbacktrådar om testosteronökning

Svar på varför nivåerna minskat?

Artiklar på samma ämne
http://www.staresattheworld.com/2013/10/an-epidemic-of-low-testosterone/
http://heartiste.wordpress.com/2013/08/23/generational-decline-in-testosterone-levels/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar