fredag 28 mars 2014

Nonsens och propaganda

Snubblade över detta:


Det här är ett utmärkt exempel på hur nonsens används som ett propagandavapen. "Nonsens?!", tänker du. Ja, nonsens.

För vad händer när man försöker omsätta dessa principer till handling? Tolkar vi det senare påståendet som att människors värde är oändligt, är fortfarande alla människor lika mycket värda. Tolkar vi det som att man inte kan jämföra människors värde kan vi inte längre prioritera.

Kan vi inte prioritera blir vi handlingsförlamade.

Är vi handlingsförlamade behöver vi någon som säger åt oss vad vi ska göra. Någon vi litar instinktivt på. Någon som kan dra i våra undermedvetna trådar. Försöker man bli av med tydliga hierarkier mellan människor får man istället dolda hierarkier. Hierarkier där ingen vet vem som har kontroll över vad. Hierarkier där makt är frikopplat från ansvar.

En liknande variant av nonsens kommer i formen av dekonstruktion in absurdum: "Hur kan du vara så säker på det?" För de flesta fenomen (i synnerhet fenomen på samhällsnivå) här i världen finns det inte kontrollerade experiment. Det medför att man måste utgå ifrån den information man har till hands och genom den försöka bedöma sannolikheterna för olika utfall.

Däremot skapar oförmågan att ge ett definitivt svar ofta illusionen av att det finns något alternativ med bättre sannolikhet. Det här alternativet brukar ofta ligga i bakhuvudet på de flesta, där det har placerats genom olika former av suggestivt historieberättande. Ingen behöver säga rakt ut att det här är det faktiska alternativet, så därför behöver ingen heller ställa frågan ifall det verkligen har något verkligt stöd.

Tillbaka till bilden där uppe. Den är förmodligen ett symptom på att allt fler börjar ifrågasätta att alla verkligen är lika mycket värda. Värderar du afrikanska barn lika mycket som din morsa? Varför låter du i så fall henne äta, och inte dem? Börjar sådana frågor ställas allt för mycket förlorar ideografin slagkraft. Därför måste man lägga till ännu mer nonsens, för att på så sätt mota tillbaka folks sinnen till ett stadium där de inte kan dra några rationella slutsatser.

Addendum: Det är fullt möjligt att folk skapar den här typen av idéer helt på egen hand, för att slippa ta beslut. Blir lite väl konspiratoriskt ifall man inte har det i åtanke.

1 kommentar:

  1. "För vad händer när man försöker omsätta dessa principer till handling? Tolkar vi det senare påståendet som att människors värde är oändligt, är fortfarande alla människor lika mycket värda. Tolkar vi det som att man inte kan jämföra människors värde kan vi inte längre prioritera."

    Håller med om det intellektuellt felaktiga med att jämlikhet skulle vara sant och att det här är en skiftning från ett sorts nonsens till ett annat (med effekten, om kanske inte avsikten, att folk förlorar ett eget rationellt ramverk för att förstå saker och ting och måste därför vända sig till någon irrationell källa, som någon annans ej undersökta åsikter)!

    Men, hur tänker du här om oändligt värde? Det går ju att ha två oändliga värden man värdesätter olika, då oändligheter kan vara olika stora; ett oändligt antal planeter är en mindre oändlighet än alla stenar på alla de planeterna. Det verkar iaf stämma. Det innebär dock inte jämlikhet, eftersom det är en ihopblandning av orden.

    Skulle kunna vara en bra sak att inte låta dom ha monopol på, att säga att andra är oändligt värdefulla, att man också vet det, fast också att det innebär ungefär samma sak som idag med diskreta värden.

    SvaraRadera